กระทรวงศึกษาธิการ          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
เกี่ยวกับโรงเรียน
 ประวัติโรงเรียน
 พันธกิจ วิสัยทัศน์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 กิจกรรม/โครงการ
 กรรมการนักเรียน
เยาวชนคนเก่ง
แผนที่ตั้งโรงเรียน
อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้
 
หน่วยงานในจังหวัด
สพป นค 1
สพป นค 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นค.
สกสค.หนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตรวจผลงาน
 ตรวจ ติดตามผลงาน
 ตรวจผลงาน อ.3 (เดิม)
 ตรวจผลงาน อ.3 เกณฑ์ใหม่
ถามตอบปัญหา อ.3
คุณเข้าชมเป็นคนที่

เริ่มใช้วันที่ 17 ตุลาคม 2553

 

ผลงานนักเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) เอกคณิตศาสตร์
19 -25 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านรายละเอียดที่นี่


ผลสอบ O-net ปี 2554
 

รอบรั้วเขียวขาว
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555
--งานเกษียณครูปราณี แพนลิ้นฟ้า 16 สิงหาคม 2554 - - กิจกรรมหนึ่งวันในธนากร
-- ค่ายวิทยาศาสตร์ 12-13 กันยายน 2554 - - ประชุมผู้ปกครอง 13 พฤษภาคม 2555
--งานวันเด็ก 12 มกราคม 2555 - - กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันวิสาขบูชา
--ลูกเสือเข้าค่าย 14-15 มีนาคม 2555 - - กิจกรรมวันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2555
--งานวันอำลาสถาบัน 25 มีนาคม 2555 - - กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน 14 มิถุนายน 2555
คลิปวิดีโอกิจกรรม
- กิจกรรมหนึ่งวันในธนากร
ประกาศข่าวจาก สพป.หนองคาย เขต1
เว็บบอร์ด สพป.หนองคาย เขต1
   
แนะนำบุคลากร

นายเจริญ สอนคำหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจริญ สอนคำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมร ไชยวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางทิพย์สุดา เทพนีรมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางประดับ จันทะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นางพรรณราย ขอคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางวัฒนา กระบวนรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการมัธยม


นางพนิดา สิงหเสรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการประถม


นางสาวพรพิศ หิมรัตน
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางกุสุมา ธรรมถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษร ดีกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทชาภร ภูวนารถ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษดากร อังสนั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ รัตนจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ ชัยวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสะอาด สีสวาท

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนา เทพาพิน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวหงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวจิรปรียา พิลากุล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นายสุนันท์ วิเศษศรี

แหล่งสื่อการสอน
NECTEC
 ห้องพักครู สพฐ.
 ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
e-learning กระทรวงศีกษาธิการ
Schoolnet Thailand
e-book แนะแนวการศึกษา
ป้ายนิเทศออนไลน์
สสวท.
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดความรู้
หน่วยงานทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงาน ก.พ.
มุมพักผ่อน


  รับ-ส่งงน สพท.นค.1

http://thanakorn.net
เว็บไฃต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนธนากรสงเคราะห์  tnk53.nk@gmail.com
ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 43000  โทร. 0-4299-0686
พัฒนาเว็บไซต์โดย IT Center โรงเรียนธนากรสงเคราะห